Eiendomsstrategi

AC NOR gruppen har opparbeidet 25 års kunskap om eiendom å eiendomsutvikling og forvaltning og er et eiendomselskap som har som hovedområde å kjøpe, selge eiendommer og utvikle større tomte områder for salg til utviklere og investorer eller partnerskap. 

Selskapet har 40 mill i aksje kapital. AC NOR har kjøpt og solgt eiendom for ca 3,5 millarder de siste tretten år og den verdijusteret egenkapitalen vurderes som høyere en den bokførte. Verdiskapning gjennom en grundig og gjennomtenkt eiendomsutvikling har altid vært den viktigste stratergien for AC Nor gruppen.

Byprosjektet KaldensVest er hovedmål for selskapet i 2016 -2020 Byprosjektet er estimert til ca 380.000m2 og ligger midt i Tønsberg sentrum ved sjøen.Og vil være selskapes Eiendoms Bank i mange år fremover. 

Vi bygger verdier- Vi bygger prosjekter til langsiktige investorer. 

KaldnesVest.no

Selskapets økonomi

Aksjonærer

Kunngjøringer

Brønnøysund

Media