Slottsfjell skolen, Baglergaten 16

3.900m2 kontorer og skole,tomten er på 8,000m2.

Slottsfjellhuset er en tidligere skole. Skolebygget er tegnet av Henrik Thrap-Meyer og ble innviet i 1884. Bygningen er i likhet med flere av Thrap-Meyers andre skolebygninger utført i en enkel, hannoveriansk lisenstil. Skolen flyttet i 1982 men ble tatt i bruk igjen som en under avdeling frem til 2010. Nå er bygget pusset opp og tilpasset flere leietakere som blandt annet Steiner Skolen, Tønsberg Yoga, Digital Grafiske, Slottsfjell festivalen med flere.  Eiendommen betår av hovedbygg, sidebygg samt stor parkering.