SingleOffice - KONSEPT

Kontor hotell konsept utarbeidet for Storgaten 20, Stalsbergsveien 1 og SlottsfjellHuset.