Kaldnes Vest, byutviklingsprosjekt 380.000m2 - UTVIKLES NÅ

32.000m2, produksjonslokaler, 129 mål tomt, dypvannskai

Kaldnes Vest ligger midt i Tønsberg by, langs sjøen, vestvendt plassert og er videreføringen av Kaldnes utbyggingen. Det skal utvikles både bolig og næring på eiendommen. I dag består eiendommen av ca 32.000m2 næringsbygg, største leietaker er Agility fabrication som disponerer 95% av eiendommen. Administrasjonsbygget 3. og 4. etasje er leid ut til andre leietakere. Følg med på www.kaldnesvest.no så kan du følge utviklingen.