Husøy Næringspark AS - SOLGT

22.000 m2 bolig prosjekt Husøy Havn tegnet av Jappe Nielsen.Tomt 42.000m2.

Husøy Næringspark AS ved vannet ved innseiling til Tønsberg. 

 

Nett side: Husøy Havn.