Adrians Verden AS Samfunns prosjekt med 7 Boliger for handikappede

Adrians Verden samfunnsprosjekt starter i 2017.

Det skal bygges 7 boliger for handikappede beboere og 1000 m2 snekker verksted som skal ha oppgave for flere på Nøtterøy som skal jobbe på gården.

Gårds Drift på 200.000.m2 Korn,Grønnsaker.Poteter. 

Konsept ide Asbjørn Abrahamsen /Jappe Nilsen 

Sola, slik vi kjenner den, er grunnlaget for alt liv i vårt solsystem. Lik planetene som kretser rundt vår sol, betyr avstanden fra planetene til denne ”stjernen” ”alfa og omega” i forhold til at det finnes livs grunnlag på den enkelte klode.

En forutsetning for liv på andre kloder enn vår egen er nettopp den avstandsmessige likeverdigheten til Sola. Denne likver...digheten har vi brukt som ”metafor” ved utvikling av Adrians Verden.

I Adrians Verden står ”Sola” i sentrum. Sola er barnas møteplass for lek og annet sosialt samvær, trening og måltider. Forutsetningen får livet i Adrians Verden er nettopp denne likeverdigheten. Ikke bare i forhold mennesker i mellom, men også, bokstavlig talt, i forhold til sentrum (Sola) i barnas lille ”univers”. Vi ønsker å skape et livskraftig miljø for barn med ulike ”handicap” i et likeverdig forhold og med like avstand for alle til dette lille semfunnets ”urbane” sentrum! Som Sola sender ut sine stråler i alle himmelretninger og gir grunnlaget for livet her på vår jord, representerer Sola i Adrians verden livskraften, varmen, gleden og tryggheten i dette lille samfunnet!

Således er alle ”barneboligene” i Adrians Verden” plassert i et likeverdig forhold til kjernefunksjonene i sentrum av bebyggelsen. Lik avstand til ”Sola” betyr lett og direkte kommunikasjon mellom boenhetene og sentrum, samtidig som kommunikasjons ”korridorene” deler opp det skjermede utoppholdsarealet/hagen i 4 differensiert soner. Vi tenker oss disse 4 hagene ”designet” slik at hver av dem representerer en av årstidene. Mot nord, vinter. Mot øst, vår. Mot syd, sommer og mot vest, høst.

Bebyggelsen som utgjør Adrians Verden forholder seg både til omgivelsene og til ”Sola”. Derfor ar alle boenhetene utformet som små ”hjem”, som vil se ut som boliger flest. Dermed vil slike små ”barnesamfunn” lett kunne innpasses overalt i samfunnet som et naturlig element i et vanlig boligområde.

Alle ”innbyggerne” i Adrians Verden bor i egne hus, der hver enkelt har sitt ”hjem” og sitt privatliv. Alle husene er direkte koplet til ”Sola”, som er bebyggelsens sentrum og møteplass. Således kan de som bor her besøke hverandre, hjelpe hverandre eller delta i ”fellesskapet” inne i det sirkulært utformede sentralrommet.

Sentralrommet (Sola) har soner og rom for lek og læring, for kos, mat og ulike kulturelle og/eller fysiske aktiviteter. I sentralrommet ligger også en mindre administrativ del, med bla. overnattingsrom for personale, kjøkken, bad/toalett og et lite basseng.

Mellom barneboligene og sentralrommet finnes det , som tidligere forklart, skjermede og lune uteoppholdsrom, i form av hager og lekeområder.”Korridorene er også utformet for å skape forutsetninger for lek og andre innendørs aktiviteter.

Hver enkelt bolig er utformet med tanke på at hvert enkelt individ som bor i dette lille samfunnet skal klare seg best mulig helt på egen hånd. Av plantegningene fremgår det at hver boenhet innholder, foruten stue/oppholdsrom, kjøkken m/spiseplass, stort soverom og stort baderom, også et eget overnattingsrom for familie/pårørende/besøkende.