Åshaugveien 10 - SOLGT

2.200 m2, plasskrevende varehandel.

Åshaugveien 10, E18 Tønsberg