Ås Næringsutvikling AS - (Bobil Hotell Askjems) SOLGT

26000 m2 Ferdig regulert tomt til plasskrevende vare salg 

Byggningsmasse godkjent 10000 m2 Verksted/Lager. I dag Bobil Hotell med plass til 300 biler. askjems.no

Ås Næring, E18 Tønsberg